30.9.2012

Нове e-mail адресе

У оквиру интегрисања бивше Агенције за хемикалије у Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, адресе електронске поште запослених у бившој Агенцији су промењене. Први део адреса је остао непромењен, док је стари домен "shema" замењен са "merz", тако да су нове адресе креиране по моделу: ime.prezime@merz.gov.rs.

29.9.2012

Престанак са радом Агенције за хемикалије

Зaкoн o измeнaмa Зaкoнa o хeмикaлиjaмa ("Службeни глaсник РС" брoj 93/2012) je ступиo нa снaгу 29. сeптeмбрa 2012. гoдинe. Tим дaнoм je прeстaлa сa рaдoм Aгeнциja зa хeмикaлиje.

Права и обавезе Агенције за хемикалије, основане Одлуком о оснивању Агенције за хемикалије ("Службени гласник РС", број 78/09), као и запослене, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистратурски материјал коме није истекао рок чувања, преузима Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине за вршење надлежности у области управљања хемикалијама и биоцидним производима, са стањем на дан ступања на снагу овог закона.

21.9.2012

Република Србија добитник бронзане награде SAICM за период од 2009. до 2012. године

Слика

Република Србија је добитник бронзане награде Стратешког приступа међународном управљању хемикалијама SAICM за период од 2009. до 2012. године. Ова награда је уручена током трећег заседања Међународне конференција о управљању хемикалијама ICCM3 која се одржава у Најробију.

Ово престижно признање у стручним круговима, додељено је нашој земљи за запажен допринос процесу Стратешког приступа међународном управљању хемикалијама и посебно за улогу наше земље у даљем развоју овог процеса.

Уједно, ово је признање и Агенцији за хемикалије у чијој је надлежности било управљање хемикалијама у Републици Србији у поменутом периоду.

20.9.2012

Избор предстваника Србије за координатора SAICM за 23 зeмаље Централне источне Европе

На трећем заседању Међународне конференција о управљању хемикалијама ICCM3 које се одржава у Најробију у периоду од 17. до 21. септембра 2012. године разматра се имплементација Стратешког приступа међународном управљању хемикалијама SAICM.

На предлог Пољске за регионалну фокану тачку (координатора активности за 23 земља у Централно источној Европи) изабрана је Валентина Март, извршни директор за хемикалије у Агенцији за хемикалије. Земље из региона су у својој подршци избору истакле заслуге Србије у сарадњи у региону и препознале велики помак у уређењу ове области у Србији. Овај избор допринеће имплементацији најбољих пракси у области управљања хемикалијама у региону што ће помоћи и Србији да достигне већи степен заштите здравља људи и животне средине од опасних хемикалија, усклађен са ЕУ стандардима.

Мандат региналног фокале тачке траје три године, до краја следеће конференције ICCM4 која ће се одржати 2015. године.

6.9.2012

UNEP извештај о хемикалијама: НЕОПХОДНА ХИТНА АКЦИЈА

Брзо растућа потрошња хемикалија, нарочито у земљама у развоју, све више угрожава здравље људи и природну средину, изазивајући и огромне трошкове, указано је у најновијем у извештају Програма за заштиту природне средине Уједињених нација (UNEP).

Земље у развоју, које су некада били мали произвођачи и потрошачи хемикалија, данас су тржиште које бележи највећи раст у овом сектору.

Те земље увозе или саме производе хемикалије потребне за индустријску и пољопривредну производњу. Ове супстанце налазе примену у производњи мобилних телефона, компјутера, пластичних компоненти за аутомобиле, као и боја за текстил, детерџената и адхезива или пестицида за потребе аграра.

У многим земљама у развоју, међутим, недостају адекватни прописи о безбедном руковању или одлагању хемикалија.

У извештају је наглашено да је неопходна ургентна координисана акција влада и индустрије да би се на глобалном нивоу смањио растући ризик по здравље људи и животну средину, а коју представља неадекватнтно и неодрживо управњаље хемикалијама.

Извештај UNEP предвиђа да ће глобална продаја хемикалија до 2050. бити повећавана за око три одсто годишње.

Комплетан извештај можете прочитати ОВДЕ.